Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kurs na sukces w bibliotece

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach Kurs na sukces w bibliotece otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych". Wartość dofinansowania to 301.810,88 złotych, które w całości jest przeznaczone na rozwój zawodowy pracowników biblioteki.

Projekt Kurs na sukces w bibliotece odpowiada na potrzeby edukacyjne pracownków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach oraz daje możliwość wykorzystania i poszerzania poziomu wiedzy uczestników. Wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy w bibliotece, a dzięki międzynarodowemu wymiarowi daje szansę na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie działania w ramach projektu związane są z uczeniem się w celu poszerzenia wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego. Jako główne cele projektu wyznaczono:
- wzmocnienie kompetencji kluczowych kierownictwa i pracowników w zakresie edukacji pozaformalnej,
- wzrost wiedzy zespołu na temat funkcjonowania innowacyjnych bibliotek europejskich,
- poszerzenie oferty edukacji dorosłych i umiędzynarodowienie działań.
W projekcie zaplanowano kursy języka angielskiego w szkole językowej na Malcie, udział w międzynarodowej konferencji NEXT LIBRARY® oraz trzy wyjazdy edukacyjne typu job-shadowing we wzorcowych bibliotekach skandynawskich. Dzięki tym działaniom uczestnicy projektu wzmocnią kompetencje językowe, dowiedzą się, jak funkcjonują innowacyjne biblioteki, nabędą nowych umiejętności w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty edukacji dorosłych, poszerzą wiedzę i sprawność w wykorzystaniu nowych technologii do celów edukacji i marketingu, wzmocnią kompetencje społeczne i zarządcze.
Projekt odegra wyjątkową rolę w życiu lokalnej społeczności. Będzie miał długofalowy wpływ na kształt powstającej w mieście Żory nowej biblioteki, której organizacja i oferta będą bazować na najlepszych wzorcach europejskich. Dzięki nim stworzymy naszą "bibliotekę jutra".

FILM Z REALIZACJI PROJEKTU ZOBACZYSZ TUTAJ:

https://youtu.be/uqyMoYEzWVE