Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Utworzono dnia 26.03.2018

Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W 2015 roku społeczność międzynarodowa przyjęła nowy plan rozwoju świata do 2030 roku: Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi, plan naprawy czy też plan ratowania świata. Nowa Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań do zrealizowania. Chodzi tu o przyszłość obecnego i przyszłych pokoleń, a wszyscy ludzie mają tutaj szczególną rolę do spełnienia: muszą tworzyć świat takim, w jakim chcieliby żyć w przyszłości. Cele mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu, szkoły i zwykłego człowieka.

Biorąc pod uwagę, jak bardzo ważne jest promowanie i osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach od 2018 roku wdraża plan działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Nasi bibliotekarze będą realizować wybrane cele zrównoważonego rozwoju poprzez:

- publiczny dostęp do informacji oraz zasobów, które dają ludziom możliwość poprawy życia,

- bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań dla wszystkich grup społecznych oraz otwarte dla wszystkich przestrzenie, gdzie koszty nie stanowią bariery w dostępie do nowej wiedzy i umiejętności,

- udostępnianie integracyjnej, neutralnej politycznie przestrzeni dla ludzi chcących się spotkać i działać, w tym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom oraz osobom niepełnosprawnym,

- dostęp do informacji i szkoleń podnoszących kompetencje potrzebne do znalezienia pracy, ubiegania się o nią oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego,

- szkolenia w zakresie nowych umiejętności niezbędnych w edukacji i pracy zawodowej,

- wyspecjalizowanych pracowników, którzy wspierają wczesną naukę czytania i pisania oraz uczenie się przez całe życie,

- dostęp do informacji i badań naukowych dla studentów i naukowców,

- dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. szybkiego Internetu,

- dostęp do dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,

- otwarty dostęp do informacji o profilaktyce zdrowotnej, pomagających dbać o zdrowie jednostkom i rodzinom,

- publiczne udostępnianie informacji o społeczeństwie obywatelskim,

- szkolenia rozwijające umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją,

- tworzenie identyfikacji wizualnej biblioteki z wykorzystaniem ikon agendy w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych.

Wdrażanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wśród bibliotek publicznych województwa śląskiego koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach.


Więcej informacji o Agendzie 2030:

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 

Ulotka do pobrania Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ 

Szczegóły logotypy, szczegółowe informacje