Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Regionalia

Utworzono dnia 15.09.2015

MBP w Żorach, jak wiele bibliotek na świecie zajmuje się utrwalaniem świadomości i kultury regionalnej, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, między innymi poprzez gromadzenie zbiorów regionalnych oraz tworzenie bibliografii regionalnej.
Zbiory regionalne to przede wszystkim wydawnictwa zwarte, czyli  publikacje książkowe tematycznie dotyczące miasta i okolic lub których autorami są żorzanie, wydawnictwa ciągłe, czyli czasopisma lokalne i regionalne, wycinki prasowe dotyczące miasta i jego mieszkańców, dokumenty życia społecznego, multimedia, materiały dotyczące Żor i żorskich instytucji i inne zbiory np. plany i mapy Żor i okolic.
Z kolei na bibliografię regionalną składają się elektroniczna bibliografia regionalna bieżąca oraz  wydawana drukiem publikacja ciągła „Bibliografia Miasta Żory”.

Bibliografia regionalna
Sporządzana na bieżąco bibliografia regionalna dostępna on-line na stronie internetowej Biblioteki w zakładce E-Katalog oraz na terminalach w lokalach bibliotecznych. Bibliografia zawiera opisy bibliograficzne artykułów i książek na temat miasta Żory i jego mieszkańców.

Bibliografia Miasta Żory
„Bibliografia Miasta Żory” jest wydawaną drukiem bibliografią regionalną, która rejestruje piśmiennictwo dotyczące Żor, niezależnie od miejsca jego publikacji.  Jest opracowywana w oparciu o zbiory gromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach, zarówno dokumenty samoistne, jak i niesamoistne wydawniczo, a więc m.in. książki, czasopisma, artykuły, rozdziały, fragmenty.
Jest to publikacja ciągła. Pierwszy tom obejmujący lata 2007 – 2011 ukazał się w 2012 r., drugi za lata 2001 – 2006 wydano w 2014 r., tom trzeci za lata 1995 – 2000 ukazał się w 2015 roku. W przygotowaniu znajdują się kolejne tomy bibliografii.
„Bibliografia Miasta Żory” jest dostępna we wszystkich placówkach bibliotecznych oraz w formie elektronicznej na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego to materiały o specyficznym charakterze, zazwyczaj nie rozpowszechniane w obiegu księgarskim, o krótkotrwałej wartości użytkowej (materiały ulotne), będące świadectwem współczesnego życia danego społeczeństwa.
Dokumenty życia społecznego są gromadzone przez Czytelnię Główną. Rodzaje gromadzonych dokumentów życia społecznego to związane z Żorami: katalogi wystaw, targów, programy teatralne, programy imprez i uroczystości, afisze i plakaty koncertowe, teatralne, okolicznościowe, plakaty, programy i ulotki wyborcze, wykazy osobowe i rzeczowe (spisy telefonów, rozkłady jazdy), projekty i strategie gminne, zaproszenia, foldery i ulotki, prospekty, przewodniki, informatory turystyczne, gazetki szkolne i parafialne, rękopisy i maszynopisy, opracowania niepublikowane np. prace dyplomowe, fotografie, pocztówki, nagrania, materiały audiowizualne, materiały do nauczania regionalizmu, plakietki, proporczyki, mapy, plany, a także gadżety np. kubki, smycze, wazony, torby, proporczyki, przypinki itp. Część druków ulotnych takich jak foldery, mapy i plany posiadają także filie biblioteczne i Oddział dla Dzieci, nagrania muzyczne, filmowe, multimedialne posiada Dział Zbiorów Specjalnych.