Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konferencja "Język Kształtuje Świat"

Utworzono dnia 25.03.2019

Zapraszamy do udziału w Konferencji Język Kształtuje Świat, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:30. Konferencja jest organizowana w ramach inauguracji obchodów XXI Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach. Podczas wydarzenia głos zabiorą specjaliści w dziedzinach języka, komunikacji społecznej, psychologii oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością, a także self-adwokaci, czyli osoby występujące w swoim imieniu jako rzecznicy własnych praw.

Wstęp bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy marketing@mbpzory.pl lub telefonicznie 32 43 44 584 wew. 26 (prosimy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy i mail).

PROGRAM:

12:30 Otwarcie konferencji

Wystąpienia prelegentów:

 • Wystąpienie wprowadzające
  dr Monika Zima-Parjaszewska - prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Doktor nauk prawnych, adwokatka, adiunktka w Pracowni Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 • „Jak mówić, by nie (z)ranić”
  dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara - Instytut Języka Polskiego; członek Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, historia języka, semantyka, pragmatyka. Główne publikacje: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX wiek) (Katowice 2009/2010), Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret (Łódź 2006), Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku (Katowice 2000).

 • „Obrazy w naszych głowach, czyli stereotypy w  przekazach medialnych”
  dr Katarzyna Brzoza (UŚ) - ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych UŚ i w 2010 roku uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji na temat „System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Od roku 2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z teorii komunikowania masowego i komunikowania politycznego oraz konwersatoria monograficzne. Główne zainteresowania naukowe obejmują komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, system komunikowania lokalnego. Dotychczas opublikowano ponad 20 artykułów naukowych jej autorstwa. Uczestniczyła w 17 konferencjach naukowych.

 • „Nie-na-WIDZĘ. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Instrukcja obsługi”
  Tomasz Wojtasik - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, psycholog, trener antydyskryminacyjny. Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Panel dyskusyjny selfadwokatów Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach;
moderator Tomasz Tomiak: Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego w Żorach

Sesja pytań i odpowiedzi

Gra antydyskryminacyjna Na tropie uprzedzeń

15:00 Zakończenie konferencji

Wydarzenie organizowane w ramach projektu "Migruj do biblioteki!" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.