Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Żor

Utworzono dnia 20.07.2022

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie oraz Mediacja

Na terenie miasta Żory funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
W 2022 roku w Żorach funkcjonują trzy punkty, które mieszczą się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1 (obok Urzędu Skarbowego i Policji). Porady są udzielane stacjonarnie oraz telefonicznie. Punkty są czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku wg poniższego harmonogramu:

  • Punkt nr 1: poniedziałek, wtorek, piatek: 8.00 - 12.00; środa, czwartek: 12.00 - 16.00. 
    W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.
  • Punkt nr 2:  poniedziałek: 16:00 - 20:00; wtorek: 12:00 - 16:00; środa: 8:00 - 12:00; czwartek, piątek: 16:00 - 20:00.
    W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.
  • Punkt nr 3: poniedziałek: 12:00 - 16:00; wtorek, środa: 16:00 - 20:00; czwartek: 8:00 - 12:00; piątek: 12:00 - 16:00. 
    W punkcie świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest przez uprawnionych mediatorów w następujących dniach i godzinach: poniedziałek: 12:00 – 20:00; środa: 12:00 - 16:00; czwartek: 8:00 – 12:00.

Rejestracja. W celu uzyskania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, wymagana jest wcześniejsza rejestracja, którą należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 43 48 302 w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w punkcie albo w Urzędzie Miasta (ul. Rynek 9, pok. 201). Zapisy można również zgłaszać na adres e-mail: wps@um.zory.pl
Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Osoby z niepełnosprawnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja także poza punktem ( również w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.