Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Zasady wejścia z psem

Dopuszcza się wejście użytkownika z psem na teren Biblioteki w celu odbioru lub zwrotu zbiorów, zapisu, uzyskania informacji i wykonania usługi. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo użytkownika z psem w warsztatach, spotkaniach, zajęciach stałych i innych wydarzeniach organizowanych na terenie Biblioteki (nie dotyczy psów asystujących).

Użytkownicy odpowiadają za wprowadzone na teren placówki zwierzęta oraz ewentualnie wyrządzone przez nie wszelkie szkody w bibliotece lub osobom trzecim.

Użytkownicy wprowadzający psy są zobowiązani do:

  • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, z uwzględnieniem następujących zasad:
    • psy należy prowadzić na smyczy,
    • psy przejawiające niekontrolowane zachowania należy prowadzić w kagańcu,
    • nie można pozostawiać psa bez opieki;
  • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;
  • zapewnienia, by zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.

Użytkownicy mogą zostać wyproszeni przez pracownika Biblioteki w sytuacji gdy zwierzę będzie zachowywać się w sposób agresywny lub uciążliwy dla innych osób.