Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolontariat europejski

 

 

 

 

Wolontariat Europejski

 

Wolontariat dla młodych ludzi może być świetnym początkiem ich dalszej kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności lub sposobem na spełnianie swoich marzeń i ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za granicą.

Projekt naszej Biblioteki: "CreativeSpace@Library" realizowany w ramach programu Europejski Korpus Solidarności, Wolontariat Europejski, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej ma na celu tworzenie przestrzeni międzykulturowej, w której wolontariusze europejscy pracując w naszej bibliotece poznają ludzi nie tylko z Polski, ale także z innych krajów europejskich, wspólnie będą poszerzać swoje horyzonty, poznawać kultury, języki, aktywnie włączając społeczność lokalną w nurt swoich działań. Stwarza to niepowtarzalną szansę do ćwiczenia się w codziennej komunikacji na styku kultur, do ustalania i przestrzegania wspólnych zasad, a także respektowania odmiennych poglądów i wartości. Poprzez udział w projekcie wszyscy jego beneficjenci – wolontariusze, bibliotekarze, społeczność lokalna – pracując razem uczą się otwartości na różnorodność kulturową i jej poszanowania. Wszystko to pomaga zapobiegać uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia oraz rozwija poczucie tolerancji i zrozumienia dla różnorodności.