Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Twoja Szansa – Twój Sukces 2022

Utworzono dnia 01.12.2022

Pasek z logotypami Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo projektu Twoja Szansa - Twój Sukces, flaga Unia Europejska Eropejski Fundusz Społeczny.


ВИ ІНОЗЕМНИЙ ПРАЦІВНИК З ТРУДНОЩАМИ СПІЛКУВАННЯ ПОЛЬСЬКОЮ? ВИ ПРОЖИВАЄТЕ В ЖОРАХ АБО В ОКОЛИНІ?

Flaga Ukrainy   Прапор України Натисніть перекласти у верхній частині нашої сторінки, щоб прочитати інформацію українською мовою, або натисніть тут.

ВЫ ИНОСТРАНЕЦ, НО ЖИВЁТЕ И РАБОТАЕТЕ В ПОЛЬШЕ? ХОТИТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ? ЖИВЕТЕ В ЖОРАХ ИЛИ ОКРЕСТНОСТЯХ?

Flaga Rosji.Нажмите на вариант переводчика вверху нашего веб-сайта, чтобы прочитать информацию на русском языке, или нажмите здесь.

UWAGA: HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSTEPNY W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY | РОЗКЛАД ЗАНЯТТІВ ДОСТУПНИЙ У ДОДАТКУ ВНИЗУ САЙТУ | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДОСТУПНО В ПРИЛОЖЕНИИ ВНИЗУ САЙТА

Biblioteka w Żorach otrzymała kolejny grant dla cudzoziemców, którego celem jest dostęp do ścieżek poprawy umiejętności umożliwiających, w zależności od indywidualnych potrzeb, podniesienie poziomu rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, a także kompetencji społecznych.

Tym razem projekt Biblioteki „Twoja Szansa – Twój Sukces” dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej, skierowany jest do obcokrajowców, którzy spełniają jednocześnie dwa poniższe warunki:

- ukończyli 18 rok życia,

- legitymują się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL (lub wnioskiem o nadanie numeru PESEL, który później należy potwierdzić uzyskanym numerem PESEL) lub w przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL - zaświadczeniem o objęciu ochroną czasową wydawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Projekt trwać będzie do 30.04 2023, a wsparciem zostanie objętych 50 osób.

Elementy modelu wsparcia obejmują:
1. Trójstopniową ścieżkę poprawy umiejętności, tj.
− diagnozę umiejętności i potrzeb uczestników;
− wsparcie edukacyjne uczestników w zakresie rozwoju umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych oraz wsparcie uczestników w nauce języka polskiego;
− obowiązkową walidację nabytych przez uczestników umiejętności;
2. Zapewnienie uczestnikom dostępu do poradnictwa prawnego;
3. Zapewnienie możliwości korzystania ze wsparcia psychologicznego;
4. Zapewnienie możliwości wsparcia tłumacza.

Rekrutacja trwać będzie do 13 listopada br. Chęć udziału w modelu wsparcia można zgłosić osobiście w Recepcji Biblioteki przy ul. Rybnickiej 6-8 w Żorach, dzwoniąc pod numer 32 43 44 584 wew. 20 lub przesyłając imię, nazwisko, wiek i numer telefonu na adres e-mail: szansa@mbpzory.pl , w temacie wiadomości pisząc ZGŁOSZENIE.

Diagnoza to etap służący weryfikacji dokumentów potwierdzających status UKR lub ochronę czasową uczestnika oraz mający na celu:

1) zebranie informacji nt. indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczestników, ich dyspozycyjności, potencjalnych barier udziału w projekcie (np. konieczność opieki nad osobami trzecimi, niepewna sytuacja mieszkaniowa czy zawodowa),

2) sprawdzenie zakresu umiejętności podstawowych,

3) sprawdzenie umiejętności językowych.

Diagnoza odbędzie się w okresie 16-30 listopada 2022 – kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie.

Na wsparcie edukacyjne uczestników w zakresie rozwoju umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych składają się 4 komponenty:

1) Wiedza o Polsce – symbole Polski, przegląd historii, położenie geograficzne, przynależność do organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, kultura, informacje o języku polskim i jego miejsce w świecie języków.
Całość: 18 godzin zegarowych

2) Instytucje w Polsce – korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce, takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy urzędowych, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna, urząd stanu cywilnego, urząd ds. cudzoziemców, urząd gminy.
Całość: 18 godzin zegarowych

3) Transport i komunikacja – Warsztaty „Jak dojadę?” – wyszukiwanie informacji w serwisach internetowych, planowanie podróży,
korzystanie z aplikacji tematycznych – 2 godziny
Całość: 3 godziny zegarowe

4) Podstawy poszukiwania pracy w Polsce – pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę oraz poruszanie się po portalach typu www.pracuj.pl i www.mojeportfolio.pl, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie (np. komunikacja, asertywność, prezentacja.
Całość: 21 godzin zegarowych

Poszczególnym komponentom będzie towarzyszyć nauka języka.

Walidacja umiejętności podstawowych to potwierdzenie umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych, zdobytych przez uczestnika. Celem walidacji w projekcie “Szansa” jest umożliwienie uczestnikom sprawdzenia się w obszarach, których dotyczyło wsparcie i pozyskania rzetelnej informacji zwrotnej na temat umiejętności, które nabyli i które mają pomóc im w codziennym funkcjonowaniu w Polsce. Przystąpienie do walidacji jest obowiązkowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ułatwi Ci życie w Polsce. Zapraszamy!


Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna wdroża model wsparcia „Twoja Szansa-Twój sukces” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 436.703,40 złotych.

GALERIE:

ZAŁĄCZNIKI: