Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Twoja Szansa – Twój Sukces

Utworzono dnia 28.09.2020

Pasek z logotypami Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo projektu Twoja Szansa - Twój Sukces, flaga Unia Europejska Eropejski Fundusz Społeczny.


ARE YOU A FOREIGN WORKER WITH DIFFICULTIES COMMUNICATING IN POLISH? DO YOU LIVE IN ŻORY OR THE NEARBY AREA?

Flaga Wielkiej Brytanii.Click the translator option at the top of our page to read the information in English or click here.
The regulations of participation in the project and application documents are available in the attachment at the bottom of the page. Fill out the documents and deliver them to us!
 

ВЫ ИНОСТРАНЕЦ, НО ЖИВЁТЕ И РАБОТАЕТЕ В ПОЛЬШЕ? ХОТИТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ? ЖИВЕТЕ В ЖОРАХ ИЛИ ОКРЕСТНОСТЯХ?

Flaga Rosji.Нажмите на вариант переводчика вверху нашего веб-сайта, чтобы прочитать информацию на русском языке, или нажмите здесь.
Положение об участии в проекте и заявочная документация доступны во вложении внизу страницы. Заполните документы и доставьте их нам!


W ramach projektu „Twoja Szansa - Twój Sukces” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia obcokrajowców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu jest podniesienie poziomu tych umiejętności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, zwłaszcza informacji użytkowej dotyczącej różnych sfer życia, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i rozwoju kompetencji społecznych. Aby zrealizować powyższy cel i przeprowadzić grupę docelową przez proces edukacyjny w sposób skuteczny, a zarazem atrakcyjny dla uczestników, przygotowaliśmy innowacyjny model wsparcia podzielony na 5 bloków tematycznych, związanych z życiem codziennym i stawianym przez nie wyzwaniom. Będą one dotyczyć spraw urzędowych, poszukiwania pracy, systemu zdrowia i oświaty, transportu, planowania i zarządzania budżetem, odżywiania oraz tożsamości. Uczestnicy podniosą swoje umiejętności poprzez udział w ciekawych zajęciach teoretycznych i praktycznych, czasami „w terenie”. W każdym z bloków poprzez teorię i praktykę będą poznawać nowe słownictwo, co daje szanse na podniesienie rozumienia tekstu, sprawność czytania i tworzenia informacji, którą wykorzystywać będą przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych czy wypełnianiu formularzy urzędowych. Poprzez używanie różnych aplikacji i programów komputerowych znacznie wzrosną kompetencje uczestników w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozumowanie matematyczne wplecione zostało w planowanie budżetu domowego, jadłospisu czy trasy podróży. Zapewnimy indywidualne konsultacje i wsparcie ekspertów, którzy pomogą zrozumieć polskie prawo, znaleźć pracę w Polsce, a nawet doradzą, jak założyć firmę. Zadbamy także o wsparcie motywacyjne, pomoc psychologa i tłumacza. Z uwagi na specyfikę grupy docelowej bardzo ważnym celem jest wzrost kompetencji społecznych, który zostanie osiągnięty poprzez np. wspólne planowanie, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wspólne wyjazdy, gotowanie. 

Testowaniem modelu wsparcia objętych zostanie łącznie 50 obcokrajowców (kobiet i mężczyzn) z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce. Będą to osoby w wieku powyżej 25 lat z Żor i okolic, posiadające umiejętności podstawowe w obszarach rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych. Uczestnicy powinni znać język polski w stopniu conajmniej podstawowym.

Regulamin udziału w projekcie i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w załączniku na dole strony. Pobierz dokumenty i dostarcz je do nas!

Plakat z opisem projektu "Twoja Szansa-Twój Sukces".

Rekrutacja potrwa od 1 maja – 10 czerwca 2021 lub do zamknięcia listy. Realizacja projektu zakończy się 30 kwietnia 2022.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ułatwi Ci życie w Polsce. Zapraszamy!

Grant realizowany jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 566.117,99 złotych. Wkład Funduszy Europejskich: 533.792,65 złotych. Projekt jest dofinansowany ze środków europejskich w 94,29% oraz ze środków dotacji celowej 5,71%.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny tutaj.

01.05.2021-10.06.2021  Nabór uczestników do testowania modelu wsparcia (może zakończyć się wcześniej po osiągnięciu limitu uczestników).

11.06.2021-11.06.2021  Spotkanie informacyjne (termin może ulec zmianie)

12.06.2021-17.07.2021  Przeprowadzenie diagnozy wśród kandydatów; powiadomienie zakwalifikowanych osób.

18.07.2021-18.07.2021  Spotkanie integracyjne z uczestnikami modelu wsparcia

19.07.2021-30.09.2021  Realizacja BLOKU I - ODŻYWIANIE I KULINARIA
- degustacja produktów, podczas której uczestnicy będą uczyć się rozumienia informacji dotyczących przydatności do spożycia, składu produktów, wyrażania i argumentowania opinii;
- warsztaty planowania jadłospisu obejmujące przygotowywanie planu posiłków, sporządzanie listy potrzebnych produktów, kalkulacje˛ kosztów, i korzystanie z aplikacji mobilnych i programów komputerowych;
- warsztaty tworzenia budżetu z wykorzystaniem arkusza Excel, aplikacji, programów;
- warsztaty kulinarne mające na celu nauczyć uczestników wyszukiwania przepisów w różnorodnych źródłach, odczytywania i oceniania informacji, przeliczania jednostek wagowych, samodzielnego robienia zakupów w sklepie obsługowym;
- „Przy okrągłym stole” - warsztaty dobrych manier, wyszukiwanie informacji o restauracjach, rezerwowanie stolika, wizyta w restauracji, odczytywanie menu, zamawianie potraw, integracja uczestników.

01.10.2021-01.11.2021  Realizacja BLOKU II - TRANSPORT I KOMUNIKACJA
- warsztaty „Jak dojadę?” – wyszukiwanie informacji w serwisach internetowych, planowanie podróży, korzystanie z aplikacji tematycznych;
- „Praktyka czyni mistrza” – test nabytych umiejętności w postaci przygotowania i zrealizowania wyjazdu do np. Katowic.

02.11.2021-03.01.2021  Szkolenia motywacyjne dla uczestników modelu wsparcia

04.11.2021-30.11.2021  Realizacja BLOKU III - ZDROWIE
- prelekcja połączona z warsztatami obejmująca system opieki zdrowotnej, e-recepty, wyszukiwanie i ocena informacji z różnych źródeł;
- warsztaty z farmaceutą/lekarzem dotyczące odczytywania ulotek i zaleceń lekarskich, dawkowania leków;
- spotkanie z dietetykiem.

01.12.2021-15.02.2022  Realizacja BLOKU IV - POSZUKIWANIE PRACY
- spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże uczestnikom w zidentyfikowaniu ich umiejętności, mocnych stron i kompetencji;
- „Jak szukać pracy?” – warsztaty dotyczące efektywnego poszukiwania pracy, korzystania z portali z ofertami pracy;
- „Jak napisać dobre CV i list motywacyjny?” – warsztaty tworzenia dokumentów aplikacyjnych;
- warsztaty autoprezentacji – zasady dobrej autoprezentacji, zarządzanie czasem, przygotowanie planu autoprezentacji, opanowanie stresu;
- prelekcja dotycząca przepisów prawa pracy.

18.12.2021-18.12.2021  Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Migranta

16.02.2022-17.02.2022  "Równowaga, samoświadomość i budowanie własnych zasobów dla życia bez stresu" - warsztaty dla uczestników modelu wsparcia

19.07.2021-31.03.2022  Realizacja BLOKU V - TOŻSAMOŚĆ
Blok skupiający się na kompetencjach społecznych, realizowany będzie w sposób ciągły, uzupełniając pozostałe bloki tematyczne, a także ze względu na jego motywacyjny i "nagrodowy" charakter; zostanie zakończony walidacją umiejętności:
- „Polak, Ślązak, żorzanin” – cykl wizyt w miejscach ważnych dla polskiej historii i kultury, np. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Muzeum Śląskie w Katowicach;
- warsztaty gdzie szukać informacji kulturalnych, jak korzystać z informatorów, portali;
- spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Migranta;
- warsztaty artystyczne (np. malowania na szkle, stolarskie);
- spektakl w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

09.07.2021-31.03.2022  Lekcje języka polskiego zakończone rozdaniem certyfikatów

01.04.2022-22.11.2022  Planowanie i organizacja pikniku w oparciu o nabyte umiejętności

23.04.2022-23.04.2022  „Jestem twoim sąsiadem”– piknik w przestrzeni miasta ukazujący różnorodność kulturową, zaplanowany i zorganizowany przez uczestników w oparciu o nabyte umiejętności.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowy harmonogram zajęć

Utworzono dnia 18.10.2021, 12:58

Документы и правила_шанс

Utworzono dnia 27.04.2021, 09:28

Documents_and_regulamin_Chance_eng

Utworzono dnia 23.04.2021, 15:18

Dokumenty_i_regulamin_Szansa_pl

Utworzono dnia 23.04.2021, 14:18

poster_ENG_плакат_RU_chance_шанс.png

Utworzono dnia 23.04.2021, 13:51

poster PL-ENG_szansa_chance.png

Utworzono dnia 30.11.-0001, 00:00