Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracuj w europejskim stylu

Utworzono dnia 22.06.2020

Projekt „Pracuj w europejskim stylu” odpowiada na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne kadry Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach oraz daje możliwość wykorzystania i poszerzania poziomu wiedzy uczestników w dziedzinie edukacji dorosłych słuchaczy. Wpływa bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy w bibliotece, a dzięki międzynarodowemu wymiarowi daje szansę na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie działania w ramach proponowanego projektu związane są z uczeniem się w celu poszerzenia wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego.

Główne cele projektu to wzmocnienie kompetencji kluczowych kierownictwa i pracowników w zakresie edukacji pozaformalnej w wymiarze europejskim, wzrost wiedzy zespołu na temat trendów w nowoczesnym bibliotekarstwie na poziomie międzynarodowym, poszerzanie oferty edukacji pozaformalnej dorosłych i poznawanie rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz wzrost kompetencji w obszarze pracy zespołowej i budowania zespołu, ukierunkowanie na osiąganie wspólnego celu, także w aspekcie międzynarodowym.

Zaplanowano 28 mobilności, które obejmują kursy w obszarze budowania zespołu i pracy zespołowej, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, edukacji poprzez sztukę, TIK dla edukatorów, kursy języka angielskiego w szkole językowej, oraz udział w międzynarodowej konferencji dla bibliotekarzy. Spotkania na żywo z przedstawicielami innej kultury pozwolą uczestnikom projektu na podniesienie świadomości kulturowej, zmiany postaw i wzrostu zrozumienia odmienności kulturowej oraz zainteresowania kulturą, językiem, historią krajów partnerów projektu: Cypru, Czech, Hiszpanii, Włoch, Zjednoczonego Królestwa. Realizując projekt chcemy pokazać, jak cenną wartością jest zjednoczona Europa, jakie daje możliwości do życia, pracy, rozwoju. Współpraca międzynarodowa będąc ważnym źródłem wiedzy, inspirujących pomysłów i dobrych praktyk sprawia, że nasza biblioteka staje się coraz bardziej miejscem twórczego rozwoju.

Dofinansowano ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Mobilność kadry edukacji dorosłych. Wartość dofinansowania 54.009 euro.