Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Kurs na sukces w bibliotece

Utworzono dnia 03.04.2020

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach Kurs na sukces w bibliotece otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych". Wartość dofinansowania to 301.810,88 złotych, które w całości jest przeznaczone na rozwój zawodowy pracowników biblioteki.

Projekt Kurs na sukces w bibliotece odpowiadał na potrzeby edukacyjne pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach oraz dał możliwość wykorzystania i poszerzania poziomu wiedzy uczestników. Wpłynął bezpośrednio na podnoszenie jakości pracy w bibliotece, a dzięki międzynarodowemu wymiarowi przyczyni się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie działania w ramach projektu związane były z uczeniem się w celu poszerzenia wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego. Jako główne cele projektu wyznaczono:
- wzmocnienie kompetencji kluczowych kierownictwa i pracowników w zakresie edukacji pozaformalnej,
- wzrost wiedzy zespołu na temat funkcjonowania innowacyjnych bibliotek europejskich,
- poszerzenie oferty edukacji dorosłych i umiędzynarodowienie działań.

W projekcie zrealizowano kursy języka angielskiego w szkole językowej na Malcie, uczestnicy brali udział w międzynarodowej konferencji NEXT LIBRARY® oraz trzy wyjazdy edukacyjne typu job-shadowing we wzorcowych bibliotekach skandynawskich. Dzięki tym działaniom uczestnicy projektu wzmocnili kompetencje językowe, dowiedzieli się jak funkcjonują innowacyjne biblioteki, nabyli nowe umiejętności w zakresie tworzenia atrakcyjnej oferty edukacji dorosłych, poszerzyli wiedzę i sprawność w wykorzystaniu nowych technologii do celów edukacji i marketingu, wzmocnili kompetencje społeczne i zarządcze.

Projekt odegra wyjątkową rolę w życiu lokalnej społeczności. Będzie miał długofalowy wpływ na kształt powstającej w mieście Żory nowej biblioteki, której organizacja i oferta będą bazować na najlepszych wzorcach europejskich. Dzięki nim stworzymy naszą "bibliotekę jutra".

FILM Z REALIZACJI PROJEKTU ZOBACZYSZ TUTAJ:

https://youtu.be/uqyMoYEzWVE