Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

XXI Dzień Godności - wydarzenia

Utworzono dnia 08.04.2019

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach pod wspólną nazwą "Język Kształtuje Świat" w ramach obchodów XXI Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja, tego dnia w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

PROGRAM:

 • 3 kwietnia 2019, godz. 12:30 Konferencja Język kształtuje świat
  inaugurująca obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  Zapraszamy do udziału w Konferencji Język Kształtuje Świat, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:30. Konferencja jest organizowana w ramach inauguracji obchodów XXI Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach. Podczas wydarzenia głos zabiorą specjaliści w dziedzinach języka, komunikacji społecznej, psychologii oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością, a także self-adwokaci, czyli osoby występujące w swoim imieniu jako rzecznicy własnych praw. Więcej: www.mbpzory.pl/n,konferencja-jezyk-ksztaltuje-swiat
   
 • 4 kwietnia 2019, godz. 18:00 Wernisaż wystawy ceramiki Nasze inspiracje
  autorzy: Tymoteusz Ciastko, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żorach wystawa: Galeria Młodych, kwiecień-maj 2019Sztuka to nie tylko doznania estetyczne, nie tylko euforia wywołana jej kontemplacją lub tworzeniem. To też nie tylko oburzenie, święty gniew, ogarniający nas na widok sztuki, którą uznajemy za złą. Nie pobłażliwy uśmieszek, drobne wzruszenie, czy machnięcie ręki, gdy stykamy się z kiczem. Jest jeszcze inna rola sztuki, lecznicza mianowicie, bo sztuka w istocie może leczyć. Pisali o tym sir Herbert Read, prof. John Dewey, czy znany artysta Adrian Hill – prekursorzy arteterapii. W żorskim Warsztacie Terapii Zajęciowej, uczestnicy pod okiem artysty Tymoteusza Ciastko, doświadczają leczniczego oddziaływania ceramiki, czyli jednej z najstarszych i najszlachetniejszych odmian sztuki. Wystawa „Nasze inspiracje” jest materialnym efektem wspomnianej terapii i – co ważne - niesie w sobie duży ładunek artystyczny. W Galerii Młodych zobaczymy zarówno dzieła mentora i dyplomowanego artysty Tymoteusza Ciastko, jak i powstałe pod jego okiem prace adeptów. (Tomasz Tomiak - dyrektor OREW w Żorach)

  TYMOTEUSZ CIASTKO Urodził się w 1979 w Rybniku. Mieszka i tworzy w Żorach. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie. Zajmuje się malarstwem, ceramiką oraz fotografią, (jest także perkusistą i miłośnikiem instrumentów perkusyjnych). Uczestnik licznych wystaw zbiorowych. Obecnie pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako terapeuta w pracowni ceramicznej, a także jako instruktor ceramiki w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.
   
 • 15 maja 2019, godz. 18:00 Ks. Adam Boniecki - spotkanie z osobowością
  Spotkanie poprowadzi Jarosław Makowski.

  KS. ADAM BONIECKI - redaktor-senior „Tygodnika Powszechnego”, marianin. Absolwent filozofii na KUL, W latach 1964–1972 był redaktorem „Tygodnika Powszechnego” i duszpasterzem akademickim w Krakowie przy kościele św. Anny. W 1972 r. wyjechał na dwa lata do Francji studiować w Instytucie Katolickim. W 1979 r. na wezwanie Jana Pawła II wyjechał do Rzymu i na polecenie papieża zorganizował redakcję polskiego wydania „L’Osservatore Romano”. W 1991 r. wrócił do Polski, do redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Osiem lat później, po śmierci redaktora naczelnego Jerzego Turowicza, wybrany przez zespół redaktorem naczelnym. Na wezwanie władz zakonnych przeszedł na emeryturę i przeniósł się do domu zakonnego w Warszawie. Współpracował z religijną redakcją telewizji TVN. W listopadzie 2011 r. władze zakonu zabroniły mu występowania w środkach przekazu poza „Tygodnikiem Powszechnym”. Zakaz ten został zniesiony w lipcu 2017 r. Jest autorem kilkuset artykułów i wielu książek. Został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz przez prezydenta Francji orderem Commandeur dans l’Ordre national du Mérite. Uhonorowany wieloma nagrodami. Obecnie jest redaktorem-seniorem „Tygodnika”, do każdego numeru pisze edytorial. Ks. Adam Boniecki prowadzi wykłady, bierze udział w debatach, spotkaniach autorskich i konferencjach.

  JAROSŁAW MAKOWSKI - z wykształcenia jest filozofem i teologiem, z pasji miejskim aktywistą i śląskim samorządowcem, stale publikuje w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Newsweeku, Polityce, Miesięczniku ZNAK. Jest autorem wielu książek, m.in. "Mistrzowie w krainie życia: rozmowy nie tylko o filozofii" (2001), "Dziesięć ważnych słów: rozmowy o Dekalogu" (2002), "Trochę zostawić Bogu" (2004), "Kobiety uczą Kościół" (2007), "Wariacje Tischnerowskie" (2012)".
  Więcej: www.mbpzory.pl/n,ks-adam-boniecki-spotkanie-z-osobowoscia
   
 • 17 maja 2019, godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii Pierwsze: nie odrzucaj
  autor: Tomasz Nessing; Galeria na Piętrze, maj-czerwiec 2019

  Wystawa “Pierwsze: Nie odrzucaj” pokazuje nieudawane relacje, szczerość i prawdę. Fotografie powstały podczas projektu „Kochaj – nie odrzucaj”, który był inicjatywą wychowawców Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju i terapeutów OREW. Miał na celu z jednej strony uwrażliwienie osadzonych, którzy uchylali się od płacenia alimentów na swoje dzieci, a z drugiej – terapię dzieci z głęboką niepełnosprawnością oraz codzienną pomoc fizyczną oraz mentalną. Program zakończył się sukcesem, udało się osiągnąć i jeden i drugi zakładany cel. Emocje, jakie towarzyszyły mi podczas tego programu na pewno zapamiętam, nie da się przejść obok tego, co się wydarzyło, obojętnie – wspominał Tomasz Nessing.

  TOMASZ NESSING uczył się zawodu w katowickim Policealnym Studium Fotografii, intensywnie działał w Stowarzyszeniu Fotobalans. Obecnie pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną w Żorach. To miejsce, to nie tylko praca. To przede wszystkim szansa na pokazanie innym świata osób niepełnosprawnych.


 • 28 maja 2019, godz. 18:00 Panel dyskusyjny: Lektury na czas nienawiści
  prof. dr hab. Przemysław Czapliński (historyk literatury, eseista, tłumacz, krytyk literacki), Wojciech Tochman (reporter)

  PROF. DR HAB. PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI Profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań), kierownik specjalności krytycznoliterackiej, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad dziesięciu książek – ostatnio: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016). Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: Nowoczesność i sarmatyzm (Poznań 2011), Literatura ustna (2011), Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013), Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (współredaktor: Ryszard Nycz; 2018), Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (Poznań 2018). Kurator cyklów dyskusyjnych – m. in. „Bioklasy: segregacje i sojusze” (Warszawa 2016). „Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie” (Teatr Polski, Poznań 2016/2017), „Prognozowanie teraźniejszości” (UAM, Poznań 2016/2017). Visting professor Uniwersytetu w Heidelbergu, wykładowca gościnny uniwersytetów w Berlinie, Dreźnie, Monachium, Hamburgu, Tybindze, Paryżu, Brukseli, Londynie, Budapeszcie, Chicago, Bostonie, Florencji, Bolonii, Pizie, Wenecji. Laureat nagród: im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017). Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.

  WOJCIECH TOCHMAN Urodził się 12 kwietnia 1969 roku w Krakowie. 1990 - 2004 r. reporter "Gazety Wyborczej", wybrany przez jej czytelników "Reporterem Roku 1998"; w latach 1996–2002 autor i gospodarz telewizyjnego programu "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie"; założyciel i wolontariusz Fundacji ITAKA poszukującej zaginionych i pomagającej ich rodzinom. W roku 2009 razem z Mariuszem Szczygłem i Pawłem Goźlińskim założył Instytut Reportażu. Autor zbioru reportaży i powieści reporterskich: "Schodów się nie pali", „Jakbyś kamień jadła”, „Córeńka”, „Dzisiaj narysujemy śmierć”, „Eli, Eli” oraz "Pianie kogutów, płacz psów" relacjonujących trudną sytuację społeczno-polityczną m.in. w Bośni, na wyspie Bali, w Rwandzie, na Filipinach i w Kambodży. Wielokrotnie doceniany. W 1998 r. otrzymał nagrodę Reportera Roku (według czytelników "Gazety Wyborczej"); w 2001 r. został finalistą Nagrody Literackiej Nike za książkę "Schodów się nie pali", dwa lata później Nagrody Literackiej Nike za książkę "Jakbyś kamień jadła"; w 2004 r. zdobył prestiżową nagrodę Prix RFI "Témoin du Monde" przyznawaną w Paryżu przez Radio France International, jest finalistą Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus(2011) oraz laureatem nagrody medialnej "Pióro Nadziei" za pracę na rzecz promocji i ochrony praw człowieka z ramienia Amnesty International, a także nagrody za reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego – Premio Kapuściński przyznanej za "umiejętność opowiadania miejsc i kultur, kronikarskiej obserwacji i przekazania jej w narracji"

  DR ANNA MARCHEWKA literaturoznawczyni, krytyczka literacka, publikowała na łamach (m.in.) „Lampy”, „Zadry”, „Znaku”, „Zeszytów Literackich”, „Dwutygodnika” i „Tygodnika Powszechnego”. W miesięczniku „Znak” opiekuje się rubryką Stacja: literatura. Współprowadziła poświęcone literaturze programy radiowe (Koło Kultury) i telewizyjne (Czytelnia, Czytanie to awantura, Myślnik). Autorka książki Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg (2014). Przy Katedrze Krytyki Współczesnej UJ prowadzi zajęcia poświęcone literaturze popularnej, literaturze polskiej po '89 roku oraz współczesnemu życiu literackiemu. Współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych. 
 • 30 maja 2019, godz. 18:00 Panel dyskusyjny: Zła mowa - jak hejt zabija dialog
  dr hab. Michał Rusinek (literaturoznawca, tłumacz, pisarz), dr Wiktor Soral (psycholog społeczny), dr Artur Madaliński (filolog, krytyk literacki

  DR HAB. MICHAŁ RUSINEK pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyk UJ. Prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce i orientalistyce, a także zajęcia z retoryki w Podyplomowym Studium Retoryki i konwersatoria poświęcone przekładowi artystycznemu w Studium Literacko-Artystycznym. Od 2012 roku wchodzi w skład kapituły Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu i zasiada w kapitule konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Od 2005 jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN, a od 2015 roku Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. obecnie prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej. Tłumacz z języka angielskiego (m.in. Milne’a, Barriego, Bonda, Snicketa, Donaldson, Schulza, Ungerera i Goreya). Pisuje - do prasy i dla telewizji - popularyzatorskie felietony o języku i literaturze.

  DR WIKTOR SORAL członek Ośrodka Badań Psychologicznych na Wydziale Psychologii Uniwersytecie Warszawskim, psycholog społeczny – badacz. Jego zainteresowania naukowe: sprawczość́ i wspólnotowość́ w postrzeganiu siebie, swoich i innych; struktura i funkcje tożsamości społecznej oraz kolektywnej samooceny; reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej; psychologiczne podstawy oraz konsekwencje mowy nienawiści, zastosowanie uogólnionych modeli liniowych, analiz wielowymiarowych, statystycznych systemów uczących się̨ oraz metod Monte Carlo w naukach społecznych, m. in. analizie badań sondażowych, reguły graficznej prezentacji danych liczbowych.

  DR ARTUR MADALIŃSKI literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca akademicki. Swoje teksty publikował, między innymi, w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Kulturze Liberalnej”, „dwutygodniku”, „Gazecie Wyborczej”, i wielu branżowych pismach literackich. Członek redakcji miesięcznika „Znak”. Ekspert w zakresie komunikacji – przez wiele lat kierował zespołami prasowymi instytucji samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego. Prowadzi bloga o książkach „biblliotekababel”.

 • 14 czerwca 2019, godz. 18:00 Panel dyskusyjny: Czy w sieci wszystko wolno - nienawiść w języku internetu
  Szymon Hołownia (dziennikarz, pisarz, publicysta), dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz (specjalistka zarządzania mediami), Dariusz Kortko (dziennikarz, pisarz, politolog)

  SZYMON HOŁOWNIA dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press (w 2006 roku w kategorii wywiad i w 2007 w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne). Zdobywca nagród „Ślad”, MediaTory, Wiktora Publiczności. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv, prowadził autorski program w TVP1, w stacji TVN współprowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam Talent!”, jest felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. Wydał kilkanaście książek o tematyce społecznej i religijnej, ostatnio „Boskie zwierzęta” (2018), „Instrukcję Obsługi Solniczki” i „Święci pierwszego kontaktu”(2017). Założył i prowadzi Fundację Kasisi i Fundację Dobra Fabryka, finansujące działalność Domu Dziecka w Kasisi w Zambii, hospicjum w Kabudze w Rwandzie, wiejskiego szpitala i ośrodka leczenia głodu w Ntamugendze w Dem. Rep. Konga, spółdzielni rolniczej w Burkina Faso i szkoły zawodowej w Senegalu. Jest Ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W 2016 r. został odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka „Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka”.

  DARIUSZ KORTKO jest z wykształcenia politologiem – ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1991 roku pracuje w katowickiej redakcji „Gazety Wyborczej” jako dziennikarz, natomiast od 2004 roku sprawuje funkcję redaktora naczelnego. Jest współautorem takich tytułów jak "Dobry zawód. Z lekarzami rozmawiają Krystyna Bochenek i Dariusz Kortko", „Dobry zawód”, „Ludzie czy bogowie” oraz „Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga”. Dariusz Kortko szczególną uwagę poświęca zagadnieniu jednej z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny, czyli transplantologii. Pisze o obecnej sytuacji w służbie zdrowia i przeprowadza wywiady z przedstawicielami różnych specjalizacji lekarskich i zawodów pokrewnych. Jest autorem licznych artykułów na temat problemów zdrowotnych.

  DR HAB. PROF. UŚ KRYSTYNA DOKTOROWICZ otrzymała stopnień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentuje dyscyplinę nauki o polityce, posiada dorobek naukowy w zakresie wiedzy o mediach. W latach 1996-2016 pełniła funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Radia i Telewizji. Kieruje Zakładem Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej realizując projekty naukowe z zakresu nowych mediów. Jest członkinią Senatu Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego oraz Komisji Budżetu i finansów, której przewodniczy. W latach 2001-2005 była członkiem Rady Programowej Polskiego Radia SA, w latach 2003-2010 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Artystycznej Teatru Śląskiego. Od roku 2007 przewodniczy Radzie Programowej Silesia Film.
   
 • Hejt to tylko początek - warsztaty dla młodzieży licealnej, których celem jest zwalczanie i zapobieganie mowie nienawiści oraz stygmatyzacji,
  prowadzi psycholog Tomasz Wojtasik / maj 2019.

           PONADTO POLECAMY:

 • 25 kwietnia 2019, godz. 17:00 Projekcja filmu „W roli ojca” Andrzeja Kałuszko
  spotkanie z reżyserem (Kino na Starówce)
   
 • 18 maja 2019, godz. 12:30 Uroczyste obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  (msza św. w kościele pw. św. Ap. Filipa i Jakuba, przemarsz Traktem Piastowskim, festyn)