Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Wystawa "Kształty, kontrasty, linie"

Utworzono dnia 20.04.2021

Zapraszamy na wystawę prac uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach pt. KSZTAŁTY, KONTRASTY, LINIE, która będzie prezentowana od 18 maja do 19 czerwca 2021 w Galerii Na Piętrze. Finisaż wystawy: 17 czerwca o godz. 17:00.

Na wystawie zamykającej rok szkolny, prezentowane są dokonania uczniów z pracowni projektowania graficznego i fotografii, ceramiki artystycznej, rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Ekspozycja jest podsumowaniem kolejnego etapu edukacji plastycznej młodych artystów z klas I - IV.

Zaprezentowane prace przedstawiają różnorodne motywy oraz techniki wykonania, charakterystyczne dla poszczególnych pracowni. Eksponowane są m.in. prace dyplomowe z projektowania graficznego oraz projekt z ceramiki artystycznej pt.: „Kształt bliskości”. Prace te ukazują proces rozwoju wrażliwości artystów na otaczający ich świat, w którym temat bliskości i relacji międzyludzkich nabrał wyjątkowego znaczenia.

Mamy nadzieję, że ten twórczy wielogłos – kształtów, kontrastów, linii - wybrzmiewający w różnorodnych formach plastycznych stworzonych przez uczniów, otworzy dla ich odbiorców przestrzeń estetycznych przeżyć, a także okazję do inspirujących przemyśleń nad istotą sztuki.

Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach:

www.plastykzory.pl / Facebook: @liceum.plastyczne.zory / Instagram: plastykzory

Kilka słów o pracowniach, uczestnikach zajęc i nauczycielach prowadzących:

PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ

Nauczyciele przedmiotu: Małgorzata Szram Lipka, zastępca: Jarosław Kuś. Istotnym elementem pracy ceramika jest możliwość bezpośredniego kontaktu z materiałem.

"Oczywiście w ceramice stosuje się różnego rodzaju narzędzia, jednak najbardziej pierwotnym spośród nich są ludzkie dłonie. To poprzez dotyk „zaprzyjaźniamy się z gliną”, zaczynamy coraz lepiej rozumieć materiał, co pozwala tworzyć coraz bardziej wyrafinowane formy. Zrozumienie materiału nie jest proste, wymaga cierpliwości, precyzji i przemyślanych decyzji. Glina nie wybacza błędów, dlatego pochopne decyzje często kończą się fiaskiem. W pracach uczniów możemy obserwować tę próbę subtelnego i bardzo indywidualnego nawiązania kontaktu. Przyglądając się z bliska każdej pracy, będziemy mieli poczucie, że nie tylko jest to spotkanie z obiektem artystycznym, ale również spotkanie z pewną wrażliwością."

"Dzisiejszy świat wymaga od nas świetnych efektów końcowych, nie zważając na to, jakim kosztem są one uzyskiwane. W naszym projekcie „Kształt bliskości” pragniemy zmienić to podejście, przenosząc ciężar uwagi na wartości płynące z relacji i bliskości nawiązywanych w trakcie procesu twórczego, tym samym zmniejszając presję oczekiwań końcowych. Nie bez powodu pragniemy inspirować się japońską tradycją powstawania ceramiki raku, która z racji swej specyfiki nie daje nam możliwości dokładnego przewidzenia efektów końcowych."

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Nauczyciele przedmiotu: Klaudia Pawelec-Gliklich, Katarzyna Wieczorek

"W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie poznają tajniki warsztatu artystycznego, doskonaląc swój indywidualny język wypowiedzi plastycznej. Stopniowanie trudności i zadań, ilość i jakość wiedzy podawanej na każdym z etapów oraz nacisk na pracę z natury oraz z wyobraźni sprzyja wykształceniu niezbędnych umiejętności wypowiedzi ucznia w języku obrazu. Przedmiot rysunku i malarstwa stanowi fundament rozwoju artystycznego uczniów w trakcie ich edukacji w liceum sztuk plastycznych. Młodzi adepci sztuki uczą się odpowiednio korzystać z różnorodnych technik malarskich i rysunkowych, a także komponować na płaskiej powierzchni podobrazia, ćwicząc obserwację i analizę otaczającego świata, kształcąc się w najbardziej klasycznym podstawowym sposobie wyrażania poprzez kreskę, plamę, kolor; sprawiając, że określone problemy plastyczne jak forma, bryła, faktura, światłocień, modelunek, walor, charakter postaci, perspektywa stają się wyraziste i oddziałują na odbiorcę. W trakcie zajęć powstają prace, które ukazują niepowtarzalny i oryginalny talent każdego z uczniów".

PRACOWNIA RZEŹBY

Nauczyciele przedmiotu: Celina Cyganik

"Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej, jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną. Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc."

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Nauczyciele przedmiotu: dr Jerzy Rupik, Małgorzata Szram-Lipka, zastępca: Robert Lipka

"Projektowanie graficzne - specjalizacja interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury, a także do prowadzenia własnej działalności projektowej. Twórczą drogę uczniów w dziedzinie projektowania graficznego otwierają piktogramy zwierząt, będące wynikiem kreatywnego- upraszczania ich wizerunku, przy zachowaniu pełnej czytelności. Powyższe studium formy jest punktem wyjścia do budowania bardziej złożonych w funkcji logotypów czy projektów nawiązujących do tzw. flat design, natomiast projekty plakatów stanowią przykłady wykorzystania oszczędnego języka graficznego ilustrującego wybrane dzieła filmowe, a także udane próby zmierzenia się ze współczesnymi problemami społecznymi."

"Fotografia artystyczna – uczy zdobywania umiejętności prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia          umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Fotografie wykonane przez uczniów to eksploracja technik cyfrowych od momentu naciśnięcia migawki przy współudziale techniki studyjnej, aż do twórczej obróbki zdjęć. Fotografie prezentowane na wystawie ukazują zarówno swoją czystą – nieprzetworzoną formę oraz jak w przypadku okładek płyt muzycznych stanowią świadomie użyty element bardziej złożonych projektów graficznych. Zarówno fotografie jak i projekty graficzne, manifestując młodzieńczą kreatywność, stanowią pierwsze sukcesy w budowaniu własnego kodu artystycznego."

Nagrody i wyróżnienia przyznane uczniom Liceum Plastycznego:

Czerwiec 2019 r. - wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Prac Dyplomowych w Częstochowie.
Kwiecień 2020 r. - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Żywe obrazy”, organizowanym przez Grajewskie Centrum Kultury.
Maj 2020 r. - kilka najwyższych miejsc w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pejzaż pięknie malowany”, organizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej.
Wrzesień 2020 r. - laureat II edycji Programu „Wena” Fundacji Rodziny Staraków za projekt ceramiki artystycznej „Kształt bliskości” wraz z grantem na jego realizację.

 

Plakat wystawy Kształty, kontrasty, linie ze zdjęciem nowoczesnej rzeźby w geometrycznych kształtach.

Wystawa KSZTAŁTY, KONTRASTY, LINIE

Utworzono dnia 18.05.2021, 12:30