Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

StoryGEN

Utworzono dnia 15.03.2023
Biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu StoryGEN. 
 
Projekt angażuje ośrodki edukacji dorosłych z 4 krajów europejskich: Polski, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Głównym celem projektu jest wyposażenie edukatorów w skuteczne metody edukacji osób starszych i edukacji międzypokoleniowej opartej na podniesieniu wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem metody cyfrowego opowiadania historii.
 
Logo projektu StoryGEN.W dzisiejszym postmodernistycznym świecie, charakteryzującym się globalizacją i technologią, tradycja w wielu aspektach jest często pomijana, a czasem nawet pogardzana jako relikt dawnych czasów. Ośrodki edukacji dorosłych potrzebują nowych, innowacyjnych metod i narzędzi, aby włączyć pokolenia, w tym seniorów do nowoczesnego społeczeństwa i zainteresować młodsze pokolenia lokalnym dziedzictwem kulturowym. W naszym cyfrowym świecie cyfrowa metoda opowiadania historii może stać się nową metodą waloryzacji dziedzictwa kulturowego i łączenia pokoleń. 
 
Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu są edukatorzy osób starszych, dorosłych i grup mieszanych, zaś pośrednimi: osoby starsze (55+) i młodzież (16-30 lat).
 
Główne cele:
wymiana najlepszych praktyk w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego wśród wszystkich pokoleń
promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez edukację międzypokoleniową i cyfrowe opowiadanie historii
poprawienie włączenia społecznego osób starszych poprzez rozwój umiejętności cyfrowych
wzmacnianie poczucia skuteczności osób starszych poprzez podniesienie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego
poprawienie umiejętności edukatorów w zakresie międzypokoleniowego podejścia do uczenia się i cyfrowego opowiadania historii
rozwijanie i wzmacnianie europejskich sieci dialogu międzypokoleniowego
stworzenie możliwości uczenia się i zmiany postaw międzypokoleniowych.
 
Rezultaty:
1. Interaktywna mapa 10 najlepszych praktyk w 4 krajach partnerskich
2. 8 cyfrowych historii międzypokoleniowych
3. E-publikacja z opisem metody rozwijania kompetencji cyfrowych i poznawania dziedzictwa kulturowego poprzez międzypokoleniowe opowiadanie historii
4. Cztery lokalne warsztaty dla edukatorów dorosłych w krajach partnerskich
5. 15 edukatorów dorosłych weźmie udział w 4 wizytach wymiany doświadczeń
Wszystkie wyniki zostaną opublikowane w interaktywnej bibliotece nowego serwisu www.storygen.eu.
 
Koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach (Polska)
Partnerzy: Biblioteca Municipal - Ayto. de Arucas (Hiszpania), Associação My Madeira Island (Portugalia), Associazione Culturale Eduvita E.T.S (Włochy).
 
Projekt dofinansowano ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych. Wartość dofinansowania 60 000,00 €
 
Logo z flagą Unii Europejskiej i napisem "Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+".                 Logo Biblioteki w Arucas
 
 
 
 

 

Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: