Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Zmień kontrast |  

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Utworzono dnia 22.03.2023

Na terenie miasta Żory funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W 2023 roku w Żorach funkcjonują dwa punkty, które mieszczą się w budynku przy ul. Wodzisławskiej 1/1 (budynek Urzędu Skarbowego). Porady są udzielane stacjonarnie oraz telefonicznie.

Punkty są czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku wg poniższego harmonogramu:
Punkt nr 1
: poniedziałek, piątek: 8.00 – 12.00; wtorek, środa, czwartek: 15.00 – 19.00
W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

Punkt nr 2: poniedziałek, piątek: 15:00 – 19:00; wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 12:00
W punkcie udzielane są nieodpłatne porady prawne oraz w wyznaczone dni i godziny nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest przez uprawnionych mediatorów w następujących dniach i godzinach: poniedziałek: 15:00 – 19:00; środa, czwartek: 15:00 – 19.00; piątek: 8.00 – 19.00

Rejestracja. W celu uzyskania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, wymagana jest wcześniejsza rejestracja, którą należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 43 48 302 w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w albo w punkcie w Urzędzie Miasta (ul. Rynek 9, pok. 201). Zapisy można również zgłaszać na adres e-mail: wps@um.zory.pl
Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego odbywają się według kolejności zgłoszeń.

Osoby z niepełnosprawnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz

 mediacja także poza punktem (również w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

ZAŁĄCZNIKI

Ulotka informująca o bezpłatnych poradach prawnych.Plakat informujący o bezpłatnej pomocy prawnej.