Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Panel dyskusyjny: Zła mowa - jak hejt zabija dialog. Prelegenci: dr hab. Michał Rusinek, dr Wiktor Soral, dr Artur Madaliński

Utworzono dnia 15.04.2019, 09:56

30.05.2019 , 18:00


Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach pod wspólną nazwą "Język Kształtuje Świat" w ramach obchodów XXI Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja, tego dnia w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

 

30 maja 2019, godz. 18:00 Panel dyskusyjny: Zła mowa - jak hejt zabija dialog
dr hab. Michał Rusinek (literaturoznawca, tłumacz, pisarz), dr Wiktor Soral (psycholog społeczny), dr Artur Madaliński (filolog, krytyk literacki

DR HAB. MICHAŁ RUSINEK pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyk UJ. Prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce i orientalistyce, a także zajęcia z retoryki w Podyplomowym Studium Retoryki i konwersatoria poświęcone przekładowi artystycznemu w Studium Literacko-Artystycznym. Od 2012 roku wchodzi w skład kapituły Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu i zasiada w kapitule konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Od 2005 jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN, a od 2015 roku Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. obecnie prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej. Tłumacz z języka angielskiego (m.in. Milne’a, Barriego, Bonda, Snicketa, Donaldson, Schulza, Ungerera i Goreya). Pisuje - do prasy i dla telewizji - popularyzatorskie felietony o języku i literaturze.

DR WIKTOR SORAL członek Ośrodka Badań Psychologicznych na Wydziale Psychologii Uniwersytecie Warszawskim, psycholog społeczny – badacz. Jego zainteresowania naukowe: sprawczość́ i wspólnotowość́ w postrzeganiu siebie, swoich i innych; struktura i funkcje tożsamości społecznej oraz kolektywnej samooceny; reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej; psychologiczne podstawy oraz konsekwencje mowy nienawiści, zastosowanie uogólnionych modeli liniowych, analiz wielowymiarowych, statystycznych systemów uczących się̨ oraz metod Monte Carlo w naukach społecznych, m. in. analizie badań sondażowych, reguły graficznej prezentacji danych liczbowych.

DR ARTUR MADALIŃSKI literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca akademicki. Swoje teksty publikował, między innymi, w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Kulturze Liberalnej”, „dwutygodniku”, „Gazecie Wyborczej”, i wielu branżowych pismach literackich. Członek redakcji miesięcznika „Znak”. Ekspert w zakresie komunikacji – przez wiele lat kierował zespołami prasowymi instytucji samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego. Prowadzi bloga o książkach „biblliotekababel”.

Szczegóły: www.mbpzory.pl/n,xxi-dzien-godnosci-wydarzenia