Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Roman Pankiewicz - spotkanie autorskie

Utworzono dnia 26.10.2018, 14:28

06.11.2018 , 18:00


Zapraszamy na spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem autorem książki "Polski żywioł" w ramach obchodów 100 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o książe, patriotyzmie, sławnych polskich postaciach i szacunku do symboli narodowych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa "100 iSTOtnych słów na 100-lecie wolności".

6 listopada o godz. 18:00, os. Pawlikowskiego PU-13

 

ROMAN PANKIEWICZ - pisarz i podróżnik, krakowianin, absolwent szkoły hotelarskiej w Zakopanem autor tryptyku podróżniczo-przygodowego „Trzy żywioły”: „Matuszka Rosija – pierwszy żywioł”, „Niemcy – drugi żywioł” oraz „Islandia – trzeci żywioł”. Przez 10 lat przebywał poza granicami Polski. Życie "za żelazną kurtyną" i brak perspektyw normalnego poznawania świata spowodowało zmianę miejsca pracy i zatrudnienie się w firmie prowadzącej prace budowlane w wielu krajach świata. Znajomość języków obcych wyniesiona ze szkoły hotelarskiej zaowocowała wysłaniem go przez pracodawcę na ponad 3 letni okres do stolicy Rosji - Moskwy, a następnie również na 3 lata do Frankfurtu n/Menem w Niemczech. Umiejętność połączenia pracy zawodowej z analityczną obserwacją życia mieszkańców krajów, w których przebywał uświadomiła mu potrzebę poznawania miejsc, o których nie wspominają turystyczne baedekery.

W styczniu tego roku ukończył najnowszą książkę „Polski Żywioł” nawiązującą do 100-lecia odzyskania niepodległości. Czytelnik ma w niej styczność z ciekawą historią państwowości, kościoła katolickiego, analizą zalet i przywar naszego narodu. Zachęcamy do przeczytania fragmentów pochądzących z książki "Polski Żywioł", które zamieściliśmy poniżej.

 

Plany sztabowców niemieckich zakładały, że atak na Związek Sowiecki od zachodu przypuszczą Niemcy i sojusznicza Polska, ze wschodu zaś atak nastąpi ze strony Japonii.

Oto fragment wypowiedzi historyka i publicysty Piotra Zychowicza:

„Hitler miał powiedzieć, że Rosję w XX wieku pobiły trzy kraje: Japonia w 1905 roku, Niemcy w 1917 i Polska w 1920. Jeżeli teraz te trzy kraje się sprzymierzą, to Związek Sowiecki zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi. Rzeczywiście, wszelkie analizy militarne pokazują, że zdziesiątkowana czystkami Armia Czerwona nie byłaby poważnym przeciwnikiem. ZSRR załamałby się w ciągu trzech-czterech miesięcy”.

Wiele wskazywało na bliski sojusz Polski i Niemiec.

***

Przyszedł jednak czas, że po dwóch dekadach od zakończenia I wojny światowej Niemcy stały już mocno na nogach, a ich potencjał gospodarczy i wojskowy znacznie przekraczał możliwości Polski w tym względzie.

Wtedy Niemcy złożyły Polsce poważną propozycję. Zakładała ona włączenie Gdańska do Rzeszy oraz budowę autostrady i linii kolejowej łączącej Niemcy z Prusami.

Było jednak coś za coś, o czym milczały powojenne książki historii w polskich szkołach.

Hitler proponował wzajemną gwarancję granic, przedłużenie istniejącego sojuszu nawet o 25 lat oraz konsultowanie polityki zagranicznej i przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego (czytaj: zwalczającego komunizm).

Strona Polska uznała, że włączenie Gdańska do Rzeszy może skutkować przyszłym konfliktem zbrojnym między naszymi krajami, natomiast byliśmy skłonni ustąpić w sprawie połączenia Rzeszy z Prusami.

***

W przypadku podpisania trójstronnego porozumienia i pokonaniu Sowietów w konflikcie zbrojnym, Japonii przypadłaby dalekowschodnia część terytorium ZSRR, a Niemcy z Polakami przypuszczalnie podzieliliby europejską część dzisiejszej Rosji.

Ciekawostką wojny polsko-bolszewickiej jest fakt, że 27 kwietnia 1920 roku wojska polskie zdobyły Czarnobyl, a równo 66 lat później 26 kwietnia 1986 roku nastąpił wybuch w elektrowni atomowej usytuowanej w tej miejscowości.