Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaklęcie na „w”

Zaklęcie na „w” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach nawiązujący do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jego celem jest zapoznanie dzieci z tematem wojny poprzez literaturę, jednak w poszczególne wydarzenia zaangażowani zostaną też dorośli. Projekt obejmuje m.in. cykl zajęć z książką, spotkania ze „świadkami historii”, pisarzami i historykami, konkurs literacki oraz grę. Uczestnicy projektu będą mogli utrwalić wiadomości zarówno z historii Polski, jak i poznać losy miasta poprzez konkurs czy grę miejską.

Projekt ma wspomagać edukację historyczną z wykorzystaniem literatury, wspierać postawę tolerancji, a przede wszystkim uwrażliwiać na los drugiego człowieka. Poprzez pracę z książką młodzi czytelnicy mają dowiedzieć się czym jest wojna, poznać podstawowe informacje związane z II wojną światową oraz jej konsekwencje. Dzięki spotkaniom z autorami omawianych książek, uczestnicy projektu będą mogli poznać genezę zainteresowania tematem wojny i powody podejmowania go, metody zbierania informacji, poznać różnicę między faktami a fikcją literacką. Poprzez przykłady bohaterów literackich dzieci poznają losy narodu polskiego (walkę z okupantem, powstanie warszawskie, wysiedlenia), w tym w szczególności sytuację ich rówieśników. Planowane są również spotkania z żyjącymi świadkami historii, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach, wspomnieniach bądź rodzinnych relacjach. Zależy nam na włączeniu w działania osób z regionu, czasem z bliskiego otoczenia najmłodszych. Historyczna gra miejska pomoże utrwalić wiadomości oraz poznać ciekawe, a często nieznane fakty z dziejów miasta. Okazją do zagłębienia się w losy miasta i jego mieszkańców będzie również konkurs literacki „Wojenne dzieje Żor”, w ramach którego dzieci będą musiały sięgnąć do wspomnień dziadków czy pradziadków i w formie opowiadania przedstawić ich wspomnienia. W ramach zajęć bibliotecznych uczestnicy zajęć poznają też cyfrowe archiwa i bazy pozwalające odnaleźć informacje o krewnych.

Doświadczenia nabyte przy innych projektach, dotyczących tolerancji, wolności, praw człowieka czy wielokulturowości, oraz zainteresowanie ze strony dzieci i dorosłych (nauczycieli, rodziców, dziadków) wskazują na potrzebę podejmowania tego typu tematów. Biblioteka zaś, będąca miejscem swobodnej wymiany myśli, dającym poczucie bezpieczeństwa, pozwala w ciekawy sposób edukować i kształtować postawę dzieci. Wartość dofinansowania to 7 700 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.