Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Międzynarodowe spotkania

W ramach projektu Migruj do biblioteki dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej zostały zorganizowane cztery międzynarodowe spotkania projektowe mające na celu wymianę dobrych praktyk w dziedzinie zagadnień dotyczących migrantów, po jednym u każdego z partnerów Biblioteca Municipal de Arucas w Hiszpanii, Gradska knjiżnica Ivan Vidali, Korcula w Chorwacji, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka na Litwie i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach.

Każde ze spotkań kładło nacisk na integrację partnerów projektu, spotkania z lokalnymi władzami i dyskusję nad rolą, jaką mogą odegrać biblioteki publiczne w edukacji migrantów i społeczności lokalnej, spotkania z instytucjami działającymi na rzecz migrantów w celu zapoznania z jej metodologią działania oraz na rozmowy z imigrantami na temat doświadczeń w zetknięciu z nowym krajem. Istotnymi elementami były także: wymiana doświadczeń z zakresu zagadnień związanych z praktycznym działaniem na rzecz migrantów w bibliotekach, przygotowanie harmonogramu realizacji poszczególnych działań projektu i omówienie sposobu upowszechnienia projektu.


10 - 13.10.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, Polska  >  więcej...

12 - 15.06.2018 r. Biblioteca Municipal de Arucas, Hiszpania  >  więcej...

24 - 27.10.2018 r. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Litwa  >  więcej...

08 - 12.04.2019 r. Gradska knjiżnica Ivan Vidali, Korcula w Chorwacji  >  więcej...