Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Migruj do biblioteki!

Otrzymaliśmy grant na realizację międzynarodowego projektu "Migruj do biblioteki!" (73 975 euro).

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk i nabycie przez uczestników kompetencji, które będą wykorzystywane w edukacji pozaformalnej prowadzonej przez bibliotekarzy na rzecz integracji środowisk lokalnych z migrantami, a przez to ich włączenie społeczne i przeciwdziałanie segregacji i dyskryminacji. Projekt angażuje do współpracy 4 biblioteki publiczne z następujących państw: Chorwacja, Hiszpania, Litwa i Polska. W ramach projektu zaplanowano spotkania międzynarodowe w bibliotekach poszczególnych partnerów. Każde z nich to aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, spotkaniach z władzami lokalnymi i organizacjami pracującymi na rzecz migrantów. Zostanie nawiązany dialog międzykulturowy. Zdobyta wiedza, nowe metody i narzędzia pracy, poznawanie europejskiej kultury stanie się podstawą naszej dalszej pracy na rzecz migrantów i współpracy na arenie międzynarodowej i sprzyjać będzie wzmacnianiu roli biblioteki oraz wzbogacaniu naszej oferty edukacyjnej.